ติดต่อ-ชำระเงิน

ชำระโดยวิธีโอนเงิน
bankธนาคาร : กสิกรไทย สาขาพิษณุโลก
เลขบัญชี 107-286-3549
ประเภท : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : ชาญกิจ วานิชาชีวะ

โทร. 087-8403169 Line = kit-ccom

PaypalMoneyPayment


addfriends_en